Nhà cao tầng

Nhà cao tầng kết cấu thép đã phát triển trên thế giới hơn 100 năm. Nhưng tại Việt Nam ứng dụng vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên với sự phát triển của kinh tế, của nhu cầu phát triển và xây dựng. Cũng như sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật xây dựng trong nước, của đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư. Một số tòa cao tầng bằng kết cấu thép đã được triển khai thành công và hứa hẹn sẽ mở ra một hướng mới cho kết cấu nhà cao tầng trong tương lai.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *