Sản xuất

Sau khi thiết kế, các bản vẽ chi tiết được chuyển xuống nhà xưởng. Tại đây, các cấu kiện được sản xuất theo một quy trình khép kín và tuần tự theo các bước:

  • Cắt thép
  • Ráp
  • Hàn
  • Nắn thẳng
  • Hàn các chi tiết bản mã, sườn gia cường
  • Vệ sinh
  • Sơn

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *